Graf D.R. Camphuysen gerestaureerd

camphuysen2
In mei van dit jaar is door ons het graf van Dirck Raphaelsz. Camphuysen (Gorinchem1586 – Dokkum19 juli 1627) gerestaureerd. Dit grafmonument bevindt zich op het Zuiderbolwerk te Dokkum. Camphuysen is vooral bekend geworden door het grote aantal geestelijke liederen wat hij heeft nagelaten. In de media wordt Camphuysen wel aangeduid als ‘de Huub Oosterhuis van de Gouden Eeuw’. Op 14 juni 2014 houdt de Remonstrants-Doopsgezinde Gemeente in Dokkum een herdenkingsbijeenkomst over Camphuysen met o.a. een wandeling naar zijn graf. De burgemeester van Dongeradeel zal dan de gerestaureerde grafzerk onthullen.